Odborná skupina chémie a fyziky tuhých látok  Stanovy
  Výbor OS
  Konferencie
  Príbuzné www stránky
  Rôzne
25. seminár DMSRE
   Základné informácie
   1. cirkulár
   Registrácia

23. seminár DMSRE
   Základné informácie

21. seminár DMSRE
   Základné informácie

19. seminár DMSRE
   Základné informácie

17. seminár DMSRE
   Základné informácie
   Fotografie

15. seminár DMSRE
   Zborník abstraktov   Foto1,   Foto2

 Zameranie a ciele OS

 Odborná skupina chémie a fyziky tuhých látok je samostatná, dobrovoľná, nepolitická organizácia, ktorá sa usiluje
 o všestranný rozvoj poznania v oblasti chémie a fyziky tuhých látok a o vzdelávanie svojich členov v tejto oblasti.

 Odborná skupina chémie a fyziky tuhých látok

  • zabezpečuje výmenu vedeckých, technických a obchodných informácií,
  • podporuje spoluprácu medzi pracovníkmi priemyslu, výskumných pracovísk a vysokých škôl,
  • podporuje nadväzovanie a rozvoj spolupráce s obdobnými inštitúciami v zahraničí,
  • snaží sa o rozvoj foriem vyučovania chémie a fyziky tuhých látok na vysokých školách. Kontakt:
 Prof. Ing. Marián Koman, DrSc.
 Katedra anorganickej chémie
 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
 Radlinského 9
 812 37 Bratislava 1
 Tel.: 02/6029 1111-3  Fax.: 02/5932 5111
 E-mail:  marian.koman@stuba.sk

 administrator  08.05.2015                                                 Navrhnuté pre rozlíšenie 1024x768 a strednú veľkosť písma prehliadača.