23. spoločný seminár DMS-RE

Development of Materials Science in Research and Education

Dátum konania:

9. - 13.9.2013

Miesto konania:

Rekreačné zariadenie OZ PŠaV CROCUS
Kežmarské Žľaby
Vysoké Tatry

Registrácia:

Elektronicky na hlavnej stránke OSCHFTL do 17.5.2013. Registrácia predĺžená do 31.5.2013.

Vložné:

85.- EUR    (65.- EUR  pre študentov a doktorandov)
Vložné zahŕňa náklady na zborník, občerstvenie počas prestávok v rokovaní a organizačné náklady.
Vložné spolu s platbou za objednanané nocľahy uhraďte do 30.6.2013 na doluuvedené číslo účtu.

Prednášková miestnosť
a prezentácie:

Hotel disponuje samostatnou konferenčnou miestnostou.
Oficiálnymi jazykmi sú slovenčina, čeština a angličtina.
Čas, vyhradený na prezentáciu, je 30 minút pre pozvané prednášky a 15 minút pre príspevky včítane diskusie.

Zborník abstraktov:

Abstrakty všetkých prezentovaných príspevkov v angličtine v rozsahu max. 1 strana budú publikované v tlačenom zborníku abstraktov.
Abstrakty je možné zasielať do 31.7.2013 elektronicky prostredníctvom nasledujúceho linku.

Publikovanie príspevkov:

Po recenznom konaní budú akceptované príspevky v rozsahu max. 4 strany publikované v časopise Advanced Science, Engineering and Medicine (ISSN: 2164-6627). Pokyny pre autorov sú uvedené priamo na www stránke časopisu.

Doprava:

Vlakom alebo autobusom do Popradu a odtiaľ autobusom smer Žiar (Lysá Poľana) do Kežmarských Žľabov.
V prípade použitia osobného automobilu je možné parkovať priamo v areáli zariadenia.

Ubytovanie
a stravovanie:

Rekreačné zariadenie poskytuje ubytovanie v dvojlôžkových izbách. Všetky izby majú samostatné WC, kúpeľňu, TV SAT a chladničku.

Cena za lôžko:
25.- EUR/osoba a noc
v dvojlôžkovej izbe
37.- EUR/osoba a noc v jednolôžkovej izbe

V cene ubytovania je zahrnutý rekreačný poplatok vo výške 1 EUR/noc. Platbu za objednané nocľahy prosíme uhradiť bankovým prevodom spolu s platbou konferenčného poplatku do 30.6.2013 na doluuvedené číslo účtu.

Stravovanie začína v pondelok 9.9.2013 obedom a končí v piatok 13.9.2013 raňajkami.
Strava bude platená v hotovosti pri registrácii.

Občerstvenie:

V priestoroch zariadenia je denný bar.

Rehabilitácia:

V areáli zariadenia je relaxačné centrum. K dispozícii je:
  • bazén s protiprúdom a vodnými atrakciami (teplota 30 ° C)
  • fínska sauna s ochladzovacím vedrom
  • vírivka s teplotou vody 36° C
  • masér
  • oddychová miestnosť s relaxačnou hudbou

Bankové spojenie:

ČSOB, a. s., pobočka Bratislava, Lehotského 3, 815 63 Bratislava
Názov účtu:  OS chémie a fyziky tuhých látok
Číslo účtu:    302414663
Kód banky:   7500
BIC:               CEKOSKBX
IBAN:            SK46 7500 0000 0003 0241 4663
Do správy pre príjemcu uveďte registračné číslo a meno účastníka, za ktorého je platba realizovaná.

Dôležité termíny:

Registrácia:    31.5.2013.
Platba:             30.6.2013 (vložné+ubytovanie)
Príspevok do zborníka:    31.7.2013

späť na úvodnú stránku