19. spoločný seminár DMS-RE

Development of Materials Science in Research and Education

Dátum konania:

31.8.2009 - 4.9.2009

Miesto konania:

Nízke Tatry
Hotel BOHUNICE - Stredisko preventívnej starostlivosti
Závažná Poruba

Registrácia:
PREDĹŽENÁ
DO 22.6.2009.

Elektronicky na hlavnej stránke OSCHFTL do 31.5.2009.

Vložné:

80.- EUR    (60.- EUR  pre študentov a doktorandov)
Vložné zahŕňa náklady na zborník, občerstvenie počas prestávok v rokovaní a organizačné náklady.
Vložné spolu s platbou za objednanané nocľahy uhraďte do 25.6.2009 na doluuvedené číslo účtu.

Prednášková miestnosť
a prezentácie:

Hotel disponuje samostatnou konferenčnou miestnostou s dataprojektorom, spätným projektorom, VHS a DVD prehrávačom.
Oficiálnymi jazykmi sú slovenčina, čeština a angličtina.
Čas, vyhradený na prezentáciu, je 30 minút pre pozvané prednášky a 15 minút pre príspevky včítane diskusie.

Zborník:

Príspevky budú publikované v tlačenom zborníku. Prosíme autorov o spracovanie príspevkov v angličtine podľa priloženého vzoru (MS-Word, camera-ready, max. 2 strany) a ich zaslanie mailom na adresu lubor.dlhan@stuba.sk do 30.6.2009.

Publikovanie
v časopise:

Na žiadosť autorov budú plné verzie článkov publikované vo vedeckom internetovom časopise Material Science and Technology (ISSN: 1335-9053), ktorý vydáva Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave. Pokyny pre vypracovanie príspevkov je možné nájsť na stránke www.mtf.stuba.sk v sekcii Odkazy.
Prosíme autorov, aby v prípade záujmu o publikovanie v časopise zaslali plné verzie príspevkov do 20.8.2009
na adresu maria.behulova@stuba.sk.

Doprava:

Vlakom alebo autobusom do Liptovského Mikuláša a odtiaľ autobusom do Závažnej Poruby.

Ubytovanie
a stravovanie:

Hotel poskytuje obytovanie v dvojlôžkových izbách a trojlôžkových izbách s balkónom, 2 rodinných izbách (2+2)
a 3 apartmánoch. Všetky izby majú samostatné WC, kúpeľňu, TV SAT a telefón.

Cena za lôžko:
28.- EUR/osoba a noc
v dvojlôžkovej izbe,
24.- EUR/osoba a noc v trojlôžkovej izbe.

V cene ubytovania je zahrnutý rekreačný poplatok. Platbu za objednané nocľahy prosíme uhradiť bankovým prevodom spolu s platbou konferenčného poplatku do 25.6.2009 na doluuvedené číslo účtu.

Stravovanie začína v pondelok 31.8.2009 obedom a končí v piatok 4.9.2009 raňajkami.
Strava bude platená v hotovosti pri registrácii.

Občerstvenie:

V priestoroch zariadenia je denný bar.

Kultúrne a športové
vyžitie:

V hoteli je možnosť využívať biliard, stolný tenis, tenisový kurt a tenisovú tréningovú stenu.
K dispozícii je požičovňa bicyklov a iných športových potrieb.

Rehabilitácia:

Stredisko preventívnej starostlivosti ponúka služby bazéna, sauny, vodoliečbu, elektroliečbu, masáže a solárium.

Bankové spojenie:

ČSOB, a. s., pobočka Bratislava, Lehotského 3, 815 63 Bratislava
Názov účtu:  OS chémie a fyziky tuhých látok
Číslo účtu:    302414663
Kód banky:  7500
BIC:             CEKOSKBX
IBAN:          SK46 7500 0000 0003 0241 4663
Do správy pre príjemcu uveďte meno účastníka, za ktorého je platba realizovaná.

Dôležité termíny:

Registrácia:     31.05.2009. POZOR, registrácia predĺžená do 22.6.2009 !!!
Platba:            25.06.2009 (vložné+ubytovanie)
Príspevok do zborníka:   30.06.2009
Príspevok do časopisu:   20.08.2009

späť na úvodnú stránku