Dátum konania:

31.8.2015 – 4.9.2015

Miesto konania:

Rekreačné zariadenie OZ PŠaV CROCUS
Kežmarské Žľaby 
Vysoké Tatry

Registrácia:

Elektronicky na http://dms.fzu.cz/25/ do 31.5.2015

Vložné:

90.- EUR    (70.- EUR  pre študentov a doktorandov)
Vložné zahŕňa náklady na zborník, občerstvenie počas prestávok v rokovaní a organizačné náklady. 
Vložné spolu s platbou za objednané nocľahy uhraďte do 30.6.2015 na doluuvedené číslo účtu.

Prednášková miestnosť
a prezentácie:

Hotel disponuje samostatnou konferenčnou miestnosťou. 
Oficiálnymi jazykmi sú slovenčina, čeština a angličtina.
Čas, vyhradený na prezentáciu, je 30 minút pre pozvané prednášky a 15 minút pre príspevky včítane diskusie.

Zborník abstraktov:

Abstrakty všetkých prezentovaných príspevkov v angličtine v rozsahu max. 1 strana budú publikované v tlačenom zborníku abstraktov. 
Abstrakty je možné zasielať do 31.7.2015 elektronicky prostredníctvom nasledujúceho linku:
http://dms.fzu.cz/25/

Publikovanie príspevkov:

Po recenznom konaní budú akceptované príspevky v rozsahu max. 4 strany publikované v časopise AdvancedScience, Engineering and Medicine (ISSN: 2164-6627). Pokyny pre autorov sú uvedené priamo na www stránke časopisu. 

Doprava:

Vlakom alebo autobusom do Popradu a odtiaľ autobusom smer Žiar (Lysá Poľana) do Kežmarských Žľabov. 
V prípade použitia osobného automobilu je možné parkovať priamo v areáli zariadenia. 

Ubytovanie 
a stravovanie:

Rekreačné zariadenie poskytuje ubytovanie v dvojlôžkových izbách. Všetky izby majú samostatné WC, kúpeľňu, TV SAT
a chladničku.
Cena za lôžko: 
25.- EUR/osoba a noc 
v dvojlôžkovej izbe
37.- EUR/osoba a noc v jednolôžkovej izbe

V cene ubytovania je zahrnutý rekreačný poplatok vo výške 1 EUR/noc. Platbu za objednané nocľahy prosíme uhradiť bankovým prevodom spolu s platbou konferenčného poplatku do 30.6.2015 na doluuvedené číslo účtu.

Stravovanie začína v pondelok 31.8.2015 obedom a končí v piatok 4.9.2015 raňajkami (t. j. plná penzia/4 dni).
Strava bude platená v hotovosti pri registrácii. 

Občerstvenie:

V priestoroch zariadenia je denný bar.

Rehabilitácia:

V areáli zariadenia je relaxačné centrum. K dispozícii je:
  • bazén s protiprúdom a vodnými atrakciami (teplota 30 ° C)
  • fínska sauna s ochladzovacím vedrom
  • vírivka s teplotou vody 36° C
  • masér
  • oddychová miestnosť s relaxačnou hudbou

Bankové spojenie:

ČSOB, a. s., pobočka Bratislava, Lehotského 3, 815 63 Bratislava
Názov účtu:  OS chémie a fyziky tuhých látok
Číslo účtu:      302414663
Kód banky:     7500
BIC:                CEKOSKBX
IBAN:             SK46 7500 0000 0003 0241 4663
Do správy pre príjemcu uveďte registračné číslo a meno účastníka, za ktorého je platba realizovaná.

Majiteľ účtu: Odborná skupina chémie a fyziky tuhých látok

ÚACH SAV, Dúbravská cesta 9, Bratislava 842 36

IČO: 30844118

Dôležité termíny:

Registrácia:     31.5.2015
Platba:             30.6.2015 (vložné+ubytovanie)
Príspevok do zborníka:    31.7.2015