21. spoločný seminár DMS-RE

Development of Materials Science in Research and Education

Dátum konania:

29.8.2011 - 2.9.2011

Miesto konania:

Rekreačné zariadenie OZ PŠaV CROCUS
Kežmarské Žľaby
Vysoké Tatry

Registrácia:

Elektronicky na hlavnej stránke OSCHFTL do 31.5.2011. Registrácia predĺžená do 8.8.2011.

Vložné:

80.- EUR    (60.- EUR  pre študentov a doktorandov)
Vložné zahŕňa náklady na zborník, občerstvenie počas prestávok v rokovaní a organizačné náklady.
Vložné spolu s platbou za objednanané nocľahy uhraďte do 8.8.2011 na doluuvedené číslo účtu.

Prednášková miestnosť
a prezentácie:

Hotel disponuje samostatnou konferenčnou miestnostou.
Oficiálnymi jazykmi sú slovenčina, čeština a angličtina.
Čas, vyhradený na prezentáciu, je 30 minút pre pozvané prednášky a 15 minút pre príspevky včítane diskusie.

Zborník:

Príspevky budú publikované v tlačenom zborníku. Prosíme autorov o spracovanie príspevkov v angličtine podľa priloženého vzoru (MS-Word, camera-ready, max. 2 strany) a ich zaslanie mailom na adresu lubor.dlhan@stuba.sk do 8.8.2011. Po 25.7.2011 zasielajte príspevok zároveň na adresu marian.koman@stuba.sk.

Doprava:

Vlakom alebo autobusom do Popradu a odtiaľ autobusom smer Žiar (Lysá Poľana) do Kežmarských Žľabov.
V prípade použitia osobného automobilu je možné parkovať priamo v areáli zariadenia.

Ubytovanie
a stravovanie:

Rekreačné zariadenie poskytuje ubytovanie v dvojlôžkových izbách. Všetky izby majú samostatné WC, kúpeľňu, TV SAT a chladničku.

Cena za lôžko:
25.- EUR/osoba a noc
v dvojlôžkovej izbe

V cene ubytovania je zahrnutý rekreačný poplatok. Platbu za objednané nocľahy prosíme uhradiť bankovým prevodom spolu s platbou konferenčného poplatku do 15.7.2011 na doluuvedené číslo účtu.

Stravovanie začína v pondelok 29.8.2011 obedom a končí v piatok 2.9.2011 raňajkami.
Strava bude platená v hotovosti pri registrácii.

Občerstvenie:

V priestoroch zariadenia je denný bar.

Rehabilitácia:

V areáli zariadenia je relaxačné centrum. K dispozícii je:
  • bazén s protiprúdom a vodnými atrakciami (teplota 30 ° C)
  • fínska sauna s ochladzovacím vedrom
  • vírivka s teplotou vody 36° C
  • masér
  • oddychová miestnosť s relaxačnou hudbou

Bankové spojenie:

ČSOB, a. s., pobočka Bratislava, Lehotského 3, 815 63 Bratislava
Názov účtu:  OS chémie a fyziky tuhých látok
Číslo účtu:    302414663
Kód banky:  7500
BIC:             CEKOSKBX
IBAN:          SK46 7500 0000 0003 0241 4663
Do správy pre príjemcu uveďte meno účastníka, za ktorého je platba realizovaná.

Dôležité termíny:

Registrácia:     08.08.2011.
Platba:            08.08.2011 (vložné+ubytovanie)
Príspevok do zborníka:   08.08.2011

späť na úvodnú stránku