1. spoločný seminár DMS-RE

Development of Materials Science in Research and Education


Dátum konania:

10. - 14. september 2007

Miesto konania:

Vysoké Tatry
Ubytovacie a školiace zariadenie NIDM MŠMT
Tatranská Štrba

Vložné:

2000.- Sk / 1500.- Sk pre študentov a doktorandov
Vložné zahŕňa náklady na zborník, občerstvenie počas prestávok v rokovaní a organizačné náklady.
Vložné uhraďte do 15.6.2007 na doluuvedené číslo účtu.

Prednášková miestnosť
a prezentácie:

Kapacita cca 80 osôb. K dispozícii bude dataprojektor a spätný projektor.
Oficiálnymi jazykmi sú slovenčina, čeština a angličtina. Čas, vyhradený na prezentáciu, je 30 minút pre pozvané prednášky a 15 minút pre príspevky včítane diskusie.

Zborník:

Príspevky budú publikované v tlačenom zborníku. Prosíme autorov o spracovanie príspevkov v angličtine podľa priloženého vzoru (MS-Word, camera-ready, max. 2 strany) a ich zaslanie mailom na adresu lubor.dlhan@stuba.sk do 29.6.2007.

Publikovanie
v časopise:

Na žiadosť autorov budú plné verzie článkov publikované vo vedeckom internetovom časopise Material Science and Technology (ISSN: 1335-9053), ktorý vydáva Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave. Pokyny pre vypracovanie príspevkov je možné nájsť na stránke www.mtf.stuba.sk v sekcii Odkazy.
Prosíme autorov, aby v prípade záujmu o publikovanie v časopise zaslali plné verzie príspevkov do 5.8.2007
na adresu maria.behulova@stuba.sk.

Doprava:

Vlakom alebo autobusom do Liptovského Mikuláša, Štrby alebo Popradu, ďalej autobusom alebo zubačkou.

Ubytovanie
a stravovanie:

Kapacita zariadenia: 80 lôžok v hotelovej časti, dvoj- a trojposteľové izby s kompletným sociálnym zariadením.
Cena za lôžko je 320,- Sk/osoba a noc. K objednaným nocľahom sa požaduje čerpanie celodennej stravy v cene cca 200,- Sk. Stravovanie začína v pondelok 10. 9.2007 obedom a končí v piatok 14.9.2007 raňajkami.
Strava bude platená v hotovosti pri registrácii. Platbu za objednané nocľahy prosíme uhradiť bankovým prevodom spolu s platbou konferenčného poplatku do 15.6.2007 na doluuvedené číslo účtu.

Občerstvenie:

V priestoroch zariadenia je bufet a bar.

Kultúrne a spoločenské
vyžitie:

V suteréne sa nachádza spoločenská miestnosť s televíziou a barom. Na prvom poschodí je recepcia a priestranná jedáleň. V podkroví sú k dispozícii spoločenské priestory (prednášková miestnosť, učebňa a klubovňa).

Športové vyžitie:

V priestoroch zariadenia sa nachádza nástenná turistická mapa, na nástenke návrhy trás, turistické a iné informácie.
V bezprostrednej blízkosti zariadenia je parkovisko, vlastné ihrisko s asfaltovým povrchom, vhodné pre loptové hry. Vonku aj vo vnútri zariadenia sú stoly pre stolný tenis. Zariadenie ponúka možnosť zapožičania horských bicyklov. Milovníci táborákov majú možnosť posedenia pri ohni.

Bankové spojenie:

Vložné a objednané nocľahy uhraďte do 15.6.2007 na účet:
ČSOB, a. s., pobočka Bratislava, Lehotského 3, 815 63 Bratislava
Číslo účtu:    302414663
Kód banky:  7500
BIC:             CEKOSKBX
IBAN:          SK46 7500 0000 0003 0241 4663
Do správy pre príjemcu uveďte meno účastníka, za ktorého je platba realizovaná.

späť na úvodnú stránku